Göran Sporsén (till vänster) kartlägger löner och villkor för byggarbetare. Foto: Lena Malmberg

Göran Sporsén (till vänster) kartlägger löner och villkor för byggarbetare. Foto: Lena Malmberg

De polska byggnadsarbetarna får en fyrdubbling av sin timlön och deras arbetsgivare får betala 30 000 kronor i skadestånd för avtalsbrott.

Det blev klart i dag på eftermiddagen efter en förhandling mellan Byggnads och det polska företaget ASC. NCC, som är huvudentreprenör på bygget, var också med på förhandlingen. Förhandlingsresultatet är att timlönen ökar från runt 40 kronor i timmen till 165 kronor i timmen.

– Vi är glada att Byggnads kontrollerar de företag vi har kollektivavtal med. I det här fallet har inte kollektivavtalet inte följts och det är beklagligt, säger Hedvig Elander, chef för intern- och externkommunikation hos NCC Construction.

Arbetet har tidigare berättat att de polska byggnadsarbetarna har en lön på 7000 kronor i månaden. NCC har också berättat att de har höga traktamenten och ersättning för resor till Polen och boende i Stockholm. Det polska företaget ASC har kollektivavtal med Byggnads sedan 2008 men ersättningskonstruktionen är inte enligt kollektivavtalet.

På frågan om det inte är NCC:s ansvar att kontrollera att avtal och regler följs svarar Hedvig Elander på NCC att parterna har ett gemensamt ansvar.

– Vi kollar att företagen har kollektivavtal, F-skattsedel, momsregistrering och arbetsgivarregistrering. Däremot kontrollerar vi inte varje enskild löneutbetalning, säger hon.
Sveriges Byggindustriers vice vd Mats Åkerlind säger att NCC har agerat helt i enlighet med de nya reglerna om huvudentreprenörsansvar som träder i kraft vid årsskiftet.

ASC har inte ett byggavtal utan ett glasavtal. Mats Åkerlind säger dock att man inte kan använda kollektivavtalet på det här viset. Han tycker att det är rimligt att företag får betala skadestånd för avtalsbrott och han tycker den nya lönenivån är rimlig och rätt.

Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd, har sett hur de polska arbetarna har betalats hittills.

– Det är en metod för att komma undan skatt, sociala avgifter och annat, säger han.

Ryktesvägen har han tidigare hört talas om sådana här upplägg med låg beskattningsbar lön och en stor del traktamenten och andra ersättningar. En metod som gör det billigare för arbetsgivaren och som ger de anställda en ersättning de kan vara nöjda med.

– Förutom skattesmitning innebär det en ojust konkurrens gentemot de företag som betalar skatter och avgifter, säger Dan Holke.

Han förklarar att de polska arbetarna ska ha lön enligt avtal och att deras arbetsgivare ska stå för alla extrakostnader för logi, resor och traktamente.

Arbetet har utan framgång sökt Byggnads för en kommentar.