Det kan bli högsta förvaltningsdomstolen som får avgöra om anställda i hemtjänsten ska ha arbetskläder. Leksands kommun har överklagat till den högsta instansen.

Fackförbundet Kommunal har länge krävt att även de anställda i hemtjänsten ska ha rätt till arbetskläder. Arbetskläder skulle minska risken för smittspridning när de anställda inte skulle behöva ta hem smutsiga kläder som de haft på jobbet, enligt facket.

På en rad orter har Kommunal anmält bristen på arbetskläder till Arbetsmiljöverket som skrivit förelägganden med krav på kläder. Ett antal kommuner har sedan överklagat myndighetens beslut, och olika förvaltningsdomstolar har dömt olika i frågan, vilket Arbetet tidigare berättat om.

Nu har frågan för första gången prövats av en högre domstol. Kammarrätten i Sundsvall har slagit fast att Leksands kommun ska se till så att hemtjänstpersonalen i Djura har arbetskläder.

– Det är givetvis glädjande att vi, eller Arbetsmiljöverket, fick rätt i kammarrätten, men det är inte klart förrän allt är klart, säger Ann Georgsson, ombudsman på Kommunal.

Ett antal likadana fall väntar fortfarande på att avgöras av kammarrätten i Göteborg. Leksands kommun har också även överklagat domen från kammarrätten till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi kan bara hoppas att även Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning, om de tar upp frågan, säger Ann Georgsson.

Kommunen har fram till den 18 december på sig att ange grunderna för sin överklagan. Domstolen ska sedan ta ställning till om ärendet ska tas upp.

Målet är att beslut om prövningstillstånd ska tas inom sex månader. Hur lång tid det sedan tar innan domstolen avgör själva frågan går inte att säga.

– Nackdelen med rättsprocesser är att de tar så otroligt lång tid. Men det är bara att vänta. Trägen vinner, säger Ann Georgsson.

Även de anställda på hemtjänsten i Djura får fortsätta att vänta. Enligt Arbetsmiljöverkets första beslut skulle de ha fått arbetskläder senast den 2 april 2013. I kammarrättens dom är datumet angivet till 30 juni 2015, och om högsta förvaltningsrätten prövar frågan skjuts datumet upp ytterligare, om det blir några arbetskläder alls.

Arbetsmiljöverkets krav

Arbetsmiljöverket har krävt att kommunerna vidtar åtgärder för att säkerställa att personalen iakttar god hygien i nära kontakt med vård- och omsorgstagare genom ... ... att kortärmade arbetskläder alltid används, ... att arbetskläderna endast används på arbetsplatsen, ... att det finns ombyte i det fall arbetskläderna blivit smutsiga eller våta, ... att tvätt av arbetskläder sker i minst 60 grader samt ... att arbetsgivaren svarar för tvätt av arbetskläder. Myndigheten kräver dock inte, till skillnad från Kommunal, att det är arbetsgivaren som ska stå för inköpet av arbetskläderna.