1 500 personer kommer att anställas på Migrationsverket under nästa år, rapporterar Jusektidningen.

Det är den ökande flyktingströmmen, framför allt från Syrien, som gör rekryteringen nödvändig. Framför allt behöver myndigheten samhällsvetare, jurister, socionomer och andra akademiker.