Klicka för att se bilden i större format

Klicka för att se bilden i större format

År 2016 ändras tre miljoner LO-medlemmars avtalspensioner radikalt: Pensionsbolaget AMF lägger samman gamla och nya försäkringar till en. Det ska ge spararna bättre överblick, lägre avgifter och högre pensioner.

1973 fick privatanställda arbetare tjänstepension – ett tillägg till den allmänna, statliga pensionen, som tjänstemännen hade haft sedan länge.

1996 förändrades arbetarnas tjänstepension i grunden, från att ge en på förhand bestämd andel av lönen i pension till ett slags sparande där pensionens storlek beror på hur mycket pengar den anställde har samlat ihop på sitt pensionskonto.

Sedan dess har tjänstepensionen, som kallas Avtalspension SAF-LO, gjorts om ytterligare några gånger då LO och Svenskt Näringsliv har gjort upp om nya villkor och skärpta krav på dem som förvaltar pensionerna.

Att parterna utvecklar tjänstepensionen är förstås bra. Men det finns en baksida: Varje gång villkoren förändras har de nya pensionspengar som LO-medlemmarna tjänar in placerats i en ny försäkring. Samtidigt som de gamla försäkringarna finns kvar.

På så sätt har spararna fått flera generationer av försäkringar, var och en med sina villkor. Det här problemet finns även hos andra försäkringsbolag, men är särskilt tydligt hos AMF – parternas gemensamma pensionsbolag, som har hand om en mycket stor del av LO-medlemmarnas pensioner.

– Många blir nog förvånade om de får se en sammanställning av sitt sparande, säger Camilla Larsson, försäkringschef på AMF. Trots att de aldrig har gjort ett aktivt val för sin tjänstepension, och trots att de har haft en och samma arbetsgivare i alla år, kan de ha flera olika försäkringar hos oss.

Det är en splittring av sparandet som kunderna inte har bett om, och som gör det svårare att hålla reda på pensionen. De olika försäkringarna på LO-medlemmen Annas pensionsbesked här ovan har till exempel olika avgifter. Delar av sitt sparande kan Anna flytta till andra förvaltare, andra inte. Om hon vill att pensionskapitalet ska tillfalla familjen om hon dör kan Anna koppla ett återbetalningsskydd till en del av sparandet, men till andra delar går inte det.

– Ett annat problem är att du betalar en ”styckeavgift” för varje försäkring, säger LO:s avtalssek­reterare Torbjörn Johansson. Att hantera flera försäkringar kostar mer än att hantera en.

LO och Svenskt Näringsliv har nu beslutat att alla försäkringar sedan 1996 ska ha samma villkor. Genom förändringen, som ska genomföras 2016, kommer de senast framförhandlade (och normalt de bästa) villkoren att gälla för LO-medlemmarnas hela sparande. Inte bara för de senaste årens pensionsinsättningar.

Avgiften i den sammanslagna försäkringen ska bestå av en fast del på 40 kronor om året, plus en rörlig del på 0,15 procent av kundens pensionskapital. Samtidigt införs ett tak på 300 kronor om året. Mer än så ska ingen LO-medlem betala i avgift, oavsett hur stort kapital han eller hon har.

Dessutom ska den som har icke­valslösningen och vill byta till en annan förvaltare få flytta alla sina pengar från AMF utan avgift.

– I genomsnitt sänks avgifterna med 40 procent, säger AMF:s vd Johan Sidenmark. I reda pengar kommer kunderna att betala 200 miljoner kronor mindre i avgifter varje år. Det resulterar i högre pensioner.

– Färre försäkringar att hålla reda på gör att vi sparar stora summor, bland annat genom att vi bara kommer att behöva ett IT-system, säger Camilla Larsson.

När AMF beskriver förändringen verkar den självklar. Frågan är varför den inte har gjorts tidigare.

– Traditionell försäkring omges av många regler som ska skydda spararnas pengar, säger Camilla Larsson. Där finns garantier som vi inte får rucka på. Och skattereglerna är komplicerade. Därför är det här en väldigt stor omställning.

– Tekniken har utvecklats, säger Johan Sidenmark. Tidigare var en sammanläggning av försäkringarna inte möjlig, nu är den det. Vi hoppas att andra bolag ska följa efter.

 

LÄS OCKSÅ

Fakta

Avtalspension SAF-LO Avtalspension SAF-LO är ett komplement till den allmänna pensionen, som privatanställda arbetare har om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Arbetsgivaren betalar in pengarna till pensionen, som den anställda sedan kan välja hur han eller hon vill spara. Görs inget aktivt val hamnar pengarna hos AMF, ett bolag som LO och Svenskt Näringsliv äger gemensamt. Pengarna sparas i en så kallad traditionell försäkring. Det betyder att förvaltaren placerar i en blandning av aktier, obligationer och fastigheter. Den anställde är garanterad att minst få tillbaka de insatta pengarna, och har chans till ränta därutöver. Av de LO-medlemmar som tjänade in avtalspension 2013 gjorde en minoritet, 475 000 personer, ett aktivt val av sparform och förvaltare. 768 000 personer gjorde inget aktivt val. Totalt har omkring tre miljoner LO-medlemmar tjänat in Avtalspension SAF-LO (i siffran ingår inte personer som har fyllt 65 år och tar ut avtalspensionen). 2,1 miljoner av dessa sparar i AMF:s traditionella försäkring.