SUSANNA ALAKOSKI nySusanna Alakoski, författare och krönikör i Arbetet, har fått Fastighets kulturpris.

Hon delar det med artisten Stefan Sundström.

Prissumman är 20 000 kronor och motiveringen till Alakoskis pris löd: ”Osminkat och naket om arbetarklassens villkor. Om människor som lever i utanförskap och fattigdom. Vi läser om samhället som allt fler väljer att blunda för, vårt samhälles växande klyftor. För sitt levande berättande och för sitt tydliga ställningstagande för arbetarklassen, för jämlikhet och rättvisa.”