Gymnasieskolans yrkesprogram fortsätter att tappa elever. Sedan 2008 har andelen elever som går första året på ett yrkesprogram minskat från knappt 37 till drygt 27 procent, enligt Skolverket.

Den förklaring Skolverket och andra brukar föra fram är att elever som är osäkra på vad de vill bli vill ta det säkra för det osäkra och väljer ett högskoleförberedande program. Visserligen kan även yrkesprogrammen leda till akademiska studier, men de är mer inriktade mot arbetsmarknaden.

Den utbildning som ökade mest detta läsår var ett av introduktionsprogrammen: språkintroduktion, anpassat för ungdomar som nyligen kommit till Sverige.