Stockholms stad ska betala ett vite på 700 000 kronor för att man inte lyckats förbättra arbetsmiljön för stadens lärare. 

Kommunen har tidigare ålagts att betala ett vite på två miljoner kronor för brister i lärarnas arbetsmiljö. Det handlade då om hög arbetsbelastning med mycket administration och otydliga instruktioner om hur arbetsuppgifterna ska prioriteras.

I den nya domen från Förvaltningsrätten sänks vitet till 700 000 kronor eftersom endast en av de tre punkter som Arbetsmiljöverket kritiserade fortfarande behöver åtgärdas.