ylva-marie

Lex Laval-utredaren Marie Granlund (S) tillsammans med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: PONTUS LUNDAHL

 

Lex Laval ska rivas upp och göras om. EU-medborgare som arbetar i Sverige ska åtminstone delvis omfattas av svenska kollektivavtal. Inom byggsektorn, och kanske även fler branscher, ska ett huvudentreprenörsansvar införas.

– Uppdraget är väldigt tydligt. Kollektivavtalens ställning ska stärkas, betonar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Det blir riksdagskvinnan Marie Granlund (S) som ska leda arbetet med att göra om Lex Laval. Hon tar över ledningen för den parlamentariska kommitté, som nystartar med nya direktiv och nya ledamöter.

– Det är viktigt att få ordning på svensk arbetsmarknad. Därför är det viktigt att skapa så bred parlamentarisk majoritet som möjligt. De borgerliga säger att de står för den svenska modellen. Där är kollektivavtalen bland det mest fundamentala. Därför förutsätter jag att det ska gå att skapa en bred majoritet, säger hon.

Det parlamentariska läget blir Marie Granlunds utmaning. Att få med EU på vagnen blir utmaningen för Ylva Johansson. Hon ser möjligheter i och med att en ny EU-kommission tillträdde för tre veckor sedan. Hon tycker att EU-kommissions nya ordförande Jean-Claude Juncker är mer intresserad av åtgärder mot social dumpning än företrädaren José Manuel Barroso.

Den nya kommissionären för arbetsmarknadsfrågor, Marianne Thyssen, ska se över utstationeringsdirektivet i syfta att ta bort hinder som förhindrar social dumpning.

– Det här är en stor möjlighet för Sverige att tillsammans med få andra länder få ändringar i direktivet, som stärker våra möjligheter att hävda  att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige, säger Ylva Johansson.

– Som EU-reglerna ser ut i dag går det inte att kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut, bara den ”hårda kärnan”. Å andra sidan är det inte glasklart vad som är den hårda kärnan. Här finns utrymme för tolkningar.

Arbetsskadeförsäkringar i kollektivavtalen borde gälla även EU-medborgare, anser Ylva Johansson, och hänvisar till dödsolyckan i Stockholm för tre veckor sedan. Två EU-medborgare dog på ett bygge i Värtahamnen.

Två utredningar får nya direktiv från Ylva Johansson.

• Den parlamentariska kommittén ska fundera på vilka lagändringar som behövs för att stärka kollektivavtalens ställning för EU-medborgare i Sverige. Kommittén ska också fila på nya lagtexter.

• Huvudentreprenörsansvaret blir en fråga för enmansutredaren Anna Middelman, chefsjurist på Arbetsmiljöverket med erfarenhet från flera utredningar. Hon får nya direktiv med ”den svenska arbetsmarknadsmodellen som utgångspunkt”.

– Utgångspunkten är att det ska införas ett huvudentreprenörsansvar i byggsektorn. Utredningen ska också överväga om man ska införa huvudentreprenörsansvar i fler branscher, förklarar Ylva Johansson.

Båda utredningarna får ett halvår på sig. De ska komma med förslag senast den 31 maj.