Efter 20 år av enighet i pensionsgruppen har samarbetet låst sig. Allianspartierna tågade ut från dagens möte i protest mot att Socialdemokraterna har bjudit in Miljöpartiet till gruppen.

Ända sedan pensionssystemet reformerades under 1990-talt har Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna träffats regelbundet för att följa och justera systemet. Alla beslut i den så kallade pensionsgruppen har tagits i enighet för att pensionssystemet ska förbli långsiktigt hållbart.

Men när gruppen samlades i sina vanliga lokaler på socialdepartementet i Stockholm i dag, torsdag, fanns en representant för Miljöpartiet där: riksdagsledamoten Rickard Persson. Också finansmarknadsminister Per Bolund (MP) var på plats, som regeringens ansvarige för AP-fonderna.

Det fick allianspartiernas representanter att resa sig och gå.

– I 20 år har vi diskuterat och förhandlat. Vi har sett till att bli överens om varenda bokstav, vartenda kommatecken. Nu bjuder Socialdemokraterna in ett nytt parti utan att ens informera oss, säger Solveig Zander, mångårig representant för Centerpartiet i pensionsgruppen.

Allianspartierna reagerar inte bara på att Socialdemokraterna försökt köra över dem. De ifrågasätter om Miljöpartiet politiskt passar in i gruppen.

– För att pensionssystemet ska vara hållbart på sikt krävs tillväxt, säger Solveig Zander. Så många som möjligt ska arbeta så mycket och så länge som möjligt.

Miljöpartiet delar inte den synen på tillväxt och arbetstid, enligt Solveig Zander, som bland annat syftar på kongressbeslut i våras om att Miljöpartiet ska verka för ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser det som naturligt att MP är med i pensionsgruppen, eftersom partiet ingår i regeringen och därmed delar regeringens ansvar för pensionspolitiken. Per Bolund har alltså dessutom hand om de frågor som specifikt berör premiepensionen och AP-fonderna.

Tomas Eneroth, S-representant i pensionsgruppen, tvivlar inte ett ögonblick på att Miljöpartiet ställer upp på pensionsreformens alla delar, och ser det som en fördel för systemets långsiktighet att sex partier nu står bakom det. Han är förvånad över allianspartiernas reaktion.

– Att Miljöpartiet skulle komma till dagens möte var ingen överraskning. Det informerade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om i riksdagens socialförsäkringsutskott för två veckor sedan.

– Det är sorgligt att de borgerliga partiernas representanter tågade ut från mötet. Jag känner ju Solveig Zander och Lars-Arne Staxäng sedan länge och vet att de brinner för de här frågorna. Vi har reformer som är färdigförhandlade sedan i våras och väntar på att genomföras.

Pensionsgruppen, vars arbete har gått på lågvarv i samband med riksdagsvalet i september, skulle ha behandlat flera viktiga frågor på dagens möte. Dit hör en omorganisation av AP-fonderna och en reform av premiepensionssystemet. Men den mest grundläggande fråga som ligger på gruppens bord är hur pensionsinbetalningarna ska räcka till rimliga pensioner när svenskarna lever allt längre, och behöver pension under allt längre tid.

Miljöpartiet begärde redan för några år sedan att bli representerat i pensionsgruppen. Den gången svarade de fem partierna i gruppen – även Socialdemokraterna – nej.

Vänsterpartiet ingick till en början i gruppen, men klev av i ett tidigt skede.