Martin Klepke webbledartopp

Vad håller alliansen på med i pensionsfrågan?

Mitt under den blocköverskridande pensionsgruppens möte i dag stormade de ut i protest mot att Miljöpartiet bjudits in till mötet.

Vet inte alliansen att Miljöpartiet numera ingår i Sveriges regering?

Vet de inte att biträdande finansminister Per Bolund, MP, även har delansvar för de svenska pensionerna.

Och framför allt, vet de inte att en så långsiktig fråga som pensionssystemet har allt att vinna på en stabil blocköverskridande överenskommelse.

Och allt att förlora om den bryts.

Pensionsgruppen skapades för tjugo år sedan. När lagskrivningen som ligger till grund för dagens pensionssystem slöts ställde sig alla dåvarande riksdagspartier utom Vänsterpartiet bakom överenskommelsen.

Senare har även Miljöpartiet i sak ställt sig bakom överenskommelsen.

Men enligt alliansen får de inte var med eftersom de inte var med från början.

Maken till barnsligheter får man leta efter.

Två skäl har alliansföreträdare hittills hunnit ge under dagen. Den ena var att Socialdemokraterna inte i förväg sagt att Miljöpartiet skulle var med.

Men redan för två veckor sedan informerades alla partier genom socialförsäkringsutskottet om detta.

Den andra förklaringen är att alliansens anser att Miljöpartiets syn på tillväxt inte går att förena med pensionssystemet, en högst märklig tolkning av ett annat partis politik, speciellt då partiet själv faktiskt ställt sig bakom pensionsöverenskommelsen.

Svenskarnas pensioner är för viktiga för att pensionsgruppen ska förvandlas till en lekstuga.

Att en stabil blocköverskridande överenskommelse också införlivar ytterligare ett parti kan svårligen ses som en nackdel.

Så kom tillbaka och sätt er vid bordet nu.

Det är att ta politiskt ansvar för Sveriges ekonomi.