I dag driver LO-TCO Biståndsnämnd utvecklingsprojekt i 82 länder. Bild: lotcobistand.org

I dag driver LO-TCO Biståndsnämnd utvecklingsprojekt i 82 länder. Bild: lotcobistand.org

Mycket talar för tillökning i biståndsfamiljen. Saco är på väg in i LO-TCO Biståndsnämnd. En svår nöt att knäcka blir vad den nya organisationen ska heta.

Förberedelserna för en ny facklig biståndsorganisation är i full gång.

LO-TCO Biståndsnämnd håller på att göra om sina stadgar så att Saco kan gå med och på akademikernas centralorganisation förbereds det för ett beslut.

– Vår styrelse fattar beslut den 18 mars, säger Åsa Ehinger Berling, internationell sekreterare på Saco.

Det mesta talar för att det blir ett samarbete mellan de tre centralorganisationerna.

Flera akademikerförbund inom Saco vill hjälpa systerförbund i andra länder. Ett krav för att få Sida-pengar, som biståndsnämnden förmedlar till fackförbunden, är att Saco ska vara medlem.

De förbund som visat störst intresse är Sveriges Ingenjörer och Akademikerförbundet SSR.

– Men det finns även andra förbund som är intresserade, säger Åsa Ehinger Berling.

Om akademikerfackets styrelse säger ja kan Saco gå med i maj, då LO TCO Biståndsnämnd har sin stämma.

Vad ska den nya organisationen heta?

– Det blir jättesvårt. Vi har bestämt att vi ska lösa allt annat och sist hitta på ett namn, säger Åsa Ehinger Berling.

LO-TCO Biståndsnämnd finansieras till stor del av statliga medel från biståndsmyndigheten Sida. Centralorganisationerna LO och TCO bidrar också med pengar. Hur stor andel som Saco ska lägga in i biståndet för sitt medlemskap är oklart.

Redan i dag finns ett samarbete på Brysselkontoret som  LO, TCO och Saco driver tillsammans. En gemensam biståndsorganisation kan komma att organiseras på ett liknande sätt.