Irans högste religiöse ledare Ali Khamenei vill ytterliga begränsa kvinnors möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter i landet. Foto: TT

Irans högste religiöse ledare Ali Khamenei vill ytterliga begränsa kvinnors möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter i landet. Foto: TT

Slopa utdelningen av kondomer och se till att kvinnor håller sig hemma. Så vill Iran öka befolkningstillväxten. Enligt ett lagförslag ska dessutom män få förtur vid nyanställningar.

Det handlar om att bli fler. I maj 2014 utlyste landets högsta religiösa ledare Ayatollah Khamenei ett 14-punktsprogram för att öka födelsetalen. Målet är att Iran ska fördubbla sin befolkning fram till 2050, från 78 till 150 miljoner.

2006 sa den sittande presidenten i Iran i ett tal inför parlamentet att det behövs födas fler än två barn per kvinna. Sedan slopades subventioner av preventivmedel och utdelning av gratis kondomer. Nu har turen kommit till arbetsmarknaden.

I ett förslag till ny familjelagstiftning vill landets ledare införa en lag som ger män företräde framför kvinnor vid nyanställningar.

– Nya jobb ska först och främst gå till män med barn, sedan gifta män och i sista hand är det ogifta kvinnor som ska erbjudas jobb, säger Sholeh Zamini från människorättsorganisationen Südwind som i dag deltog på ett presseminarium på LO i Stockholm.

– Det vill att kvinnor ska hålla sig hemma och föda barn.

De mänskliga rättigheterna är eftersatta och Iran är ett av 14 länder där FN har utsett en särskild rapportör, Ahmed Shaheed, för att följa utvecklingen.

– Det är svårt. Till och med presslagarna har ändrats så nu får inte journalister skriva något som kan förolämpa ledarna, säger han.

Facken har drabbats hårt.

– I dag sitter 27 fackliga fängslade. Enligt polisen så har de gjort sig skyldiga till att hota nationens intresse och sprida propaganda men de har bara krävt bättre arbetstid eller att få ut sin lön, säger FN-rapportören Ahmed Shaheed under sitt Sverigebesök.

Ett exempel är bussföraren Reza Shababi i Teheran. Domstolen ansåg för två år sedan att hans roll som kassör i bussarbetarförbundet utgjorde ett hot mot den nationella säkerheten, och dömde honom till sex års fängelse och höga böter.

Ahmed Shaheed säger att de som försöker organisera sig fängslats men att missnöjet över uteblivna löner och pensioner gör att det ändå förekommer vilda strejker.