Region Skåne höjer ingångslönerna för nyutexaminerade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker från 22 000 till 23 500 kronor i månaden.

Åtgärden ska ses mot bakgrund av personalbristen på de skånska sjukhusen, i synnerhet på universitetssjukhusen i Malmö och Lund, som resulterat i stängda vårdavdelningar och uppskjutna operationer.

Regionledningen utlovar också tydligare lönesättning i relation till de kompetenser och erfarenheter som sjuksköterskorna skaffar under yrkeskarriären, se över vilka av sköterskornas arbetsuppgifter som kan föras över till annan personal och större möjligheter till specialist- och andra vidareutbildningar.

I dag är genomsnittslönen för en sjuksköterska i Region Skåne 29 670 kronor. Till det kommer mellan 2 000 och 3 000 kronor i ersättning för arbete på obekväm tid.