Kvinnliga chefer har svårt att erkänna att de utsatts för könsdiskriminering, skriver Jusektidningen.

Forskaren Tuija Muhonen har intervjuat kvinnliga chefer och specialister och hört dem berätta om situationer där de missgynnats, men där de ändå inte ville säga rakt ut att de diskriminerats på grund av sitt kön.

– Man kanske upplever en situation som obehaglig men har svårt att sätta fingret på att det var diskriminering. Sedan finns en stark tro på att kompetens är det avgörande i arbetslivet, säger Tuija Muhonen till tidningen.

Skamkänslor kan ligga bakom förnekelsen, förklarar hon – att man tänker att det var ens eget fel. Problemet är att förnekelsen kan göra det svårare för cheferna att se diskriminering även när den drabbar andra i organisationen.