Giftig gas strömmade ut och en anställd hos en entreprenör till Munksjö Paper i Billingsfors skadades allvarligt. Nu får hans arbetsgivare böta 400 000 kronor.

Olyckan inträffade på pappersbruket i Billingsfors den 13 juli förra året. Bruket hade anlitat entreprenadföretaget Coor Service Management för att på kemisk väg göra rent grönlutsledningarna på sulfatfabriken.

Det rengöringsmedel som användes gjorde att det bildades en giftig gas i processen. Gasen strömmade ut från en lucka och när mannen andades in gasen förlorade han medvetandet. Han drabbades av bestående neurologiska skador, tjut i ett öra och försämrad syn på ett öga.

Åklagaren konstaterar att företaget inte gjort tillräckliga riskbedömningar och att det saknades tillräcklig kemisk kompetens för att riskbedöma och utföra uppdraget. Den anställde borde ha haft både andningsskydd och gasmätare vid uppdraget, vilket han inte hade.

Coor Service Management är, enligt åklagaren, ansvarig för olyckan. Företaget ska därför betala 400 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.