Sedan 2010 har Svenska kyrkan betalat ut 115 miljoner kronor i avgångsvederlag. De flesta har köpts ut på grund av konflikter.

Det framgår av Dagens Nyheters kontakt med nära 600 församlingar.

Många av de utköpta prästerna och annan personal säger till DN att avgångsvederlaget föregåtts av hot och trakasserier.

Enligt Kyrkans Akademikerförbund är avgångsvederlaget en form av skadestånd som plåster på såren för att inte gå till Arbetsdomstolen.