Finland kan komma att få en enda facklig centralorganisation, med långt över två miljoner medlemmar. Det är främst motsvarigheterna till vårt LO och TCO som nu driver frågan, medan akademikerna är mer tveksamma.

På måndagskvällen samlades ett stort antal fackliga företrädare på anrika hotell Torni i centrala Helsingfors, till vad som skulle bli ett ”hemligt möte”.

Så hemligt blev det nu aldrig och idag, tisdag, berättar dagstidningen Helsingin Sanomat i en stort uppslagen artikel om det inträffade.

Landsorganisationen, FFC, företräddes på mötet bl a av sin ordförande Lauri Lyly och tjänstemännens centralorganisation, STTK, av sin ordförande Antti Palola.

Bägge ordförandena har tidigare sagt sig vara intresserade av åtminstone ett fördjupat samarbete mellan sina respektive organisationer.

Det här var första gången man i ett större sammanhang möttes för att dryfta frågan och enligt källor till Helsingin Sanomat handlade det nu om ”sonderingar”.

En som inte bjudits in var ordföranden i akademikernas centralorganisation, Akava, Sture Fjäder.

– Om det fanns bara en centralorganisation skulle det finnas en stor risk för att de högutbildades röst drunknar helt och hållet.

– Den senaste tiden har det blivit väldigt tydligt att Akava är den enda centralorganisationen som jobbar för de högutbildade, säger Fjäder i ett pressmeddelande och syftar  främst på den pensionsöverenskommelse Arbetet tidigare rapporterat om, där akademikerna valde att hoppa av.

Från FFC:s sida deltog på mötet företrädare för enskilda ”tunga” förbund som Pappersförbundet, Metallarbetarförbundet och Byggnadsförbundet samt offenliga sektorn och välfärdsområdenas fack JHL.

Från tjänstemannasidan deltog bland annat vårdförbunden Tehy och Super samt Pro, vilket motsvarar vårt Unionen.

Också några stora akademikerförbund, som Finlands Ekonomförbund samt Ingenjörsförbundet deltog.

Landsorganisationen FFC har dryga miljonen medlemmar, tjänstemännens STTK ungefär 600 000 och akdemikernas Akava runt 585 000.

Ett av argumenten för en sådan jätteorganisation är, att man då skulle stå starkare gentemot arbetsgivarna i EK, Finlands Näringsliv.

Det skulle förmodligen också finnas synergieffekter att hämta vad gäller ekonomin.

Sören Viktorsson
Helsingfors