Nästan var femte svensk har inte pengar till oväntade utgifter. Det är ändå en liten andel i jämförelse med resten av Europa.

Fyra av tio EU-invånare saknar ekonomisk marginal för oförutsedda utgifter och andelen ökar. År 2008 var den 35 procent, enligt uppgifter från EU-undersökningen EU-SILC, som presenteras av Statistiska centralbyrån.

I Sverige är motsvarande siffra 18 procent. Det är lägst i EU, men innebär ändå att nästan var femte svensk inte klarar att betala en oväntad utgift på tio tusen kronor under en månad utan att låna pengar.

I Ungern Lettland, Kroatien och Bulgarien har människor svårast att klara plötsliga utgifter. Där uppger ungefär sju av tio att de saknar marginaler.

Det är främst hushåll med låga inkomster som inte kan betala oförutsedda utgifter. Andelen är störst bland hushåll som enligt EU lever i risk för fattigdom, vilket innebär att de har inkomster lägre än 60 procent av landets medianinkomst. Sju av tio låginkomsttagare i EU, och varannan i Sverige, uppger att de saknar kontantmarginal, och i Sverige har andelen ökat med fem procentenheter sedan 2008.

 

Fotnot: Storleken på de oväntade utgifter som hushållen ska klara varierar mellan EU-länderna och är kopplad till landets medianinkomst. I Sverige har gruppen utan kontantmarginaler svarat nej på frågan: Skulle du/ditt hushåll inom en månad klara av att betala en oväntad utgift på 10 000 kronor utan att låna eller be om hjälp?