Martin Klepke webbledartopp

I kväll tar den israeliska organisationen B’Tselem emot svenska och internationella advokatsamfundets pris Stockholm Human Rights Award i Berwaldhallen i Stockholm.

Det är ett mycket lyckat val av pristagare.

I decennier har B’Tselem arbetat med en omfattande faktainsamling som avslöjat rader av israeliska brott mot internationell rätt och grundläggande mänskliga rättigheter.

Databasen som ligger till grund för B’Tselems arbete är organisationens nav. Här samlas uppgifter om dödsskjutningar och arresteringar, och organisationen driver aktivt ärenden genom att samla in fakta som gång på gång visat att den israeliska militärens versioner av händelseförlopp inte stämmer.

Men här samlas också uppgifter om vattenförsörjning, husrivningar, ny bebyggelse och befolkningsstatistik, till det yttre okontroversiella data som i konfliktens kontext blir mycket laddade.

Faktum är att en sådan funktion faktiskt har funnits hos de palestinska myndigheterna själva, eller ett embryo av den, baserat på svenska biståndsmedel.

Sveriges erkänt högkvalitativa myndighet Statistiska Centralbyrån, SCB, byggde i början av 2000-talet upp en motsvarande myndighet i Palestina.

Det var då omvärlden för första gången plötsligt mötte kvalitetssäkrade uppgifter om barnadödlighet, näringsintag, arbetslöshet och ekonomiska variabler för de palestinska områdena.

Uppgifterna var alarmerande: förhållandena för invånarna i de palestinska områdena var värre än någon kunnat föreställa sig.

De skenbart torra siffrorna från statistiska uppgifter, likt dem vi journalister varje vecka får från SCB, talade sitt tydliga språk.

Följden blev att israelisk militär bombade den av svenska biståndsmedel uppbyggda palestinska statistikmyndigheten sönder och samman. Och uppgifter om barnadödlighet och näringsintag försvann åter i tystnad.

Sedan dess har B’Tselems arbete blivit än viktigare.

I Israel är B’Tselem dock en hotad organisation, inte med bombningar, men med att bli förklarade som olagliga. Därför är det extra glädjande att de nu tilldelats svenska och internationella advokatsamfundets människorättspris.

För, som B´Tselems kommunikationschef Sarit Michaeli nyligen själv sa i en intervju:

– Vi anser att vi är en självklar del av ett demokratiskt samhälle, en vakthund som försöker se till att vårt land följer internationell lag och mänskliga rättigheter, och våra egna lagar.