Kvinnor som drabbas av asbestrelaterad cancer har ofta utsatts för ämnet genom sina män, bröder och söner. De har tagit hem asbestdammet i arbetskläderna, enligt en dansk studie.

Forskare på Ålborg universitetssjukhus har studerat 24 av totalt 30 kvinnor på Nordjylland som drabbades av den asbestrelaterade cancerformen mesoteliom i lungsäcken under åren 1996-2012.

Sjukdomen är relativt vanlig på Nordjylland för att den yrkesmässiga exponeringen för asbest varit stor där innan asbest förbjöds på 1980-talet. I vanliga fall utvecklas sjukdomen just av personer som arbetat med asbest, men det gällde bara 12,5 procent av kvinnorna i studien.

46 procent av kvinnorna hade inte själva arbetat med asbest, men hade levt med män, bröder och söner som gjort det. De drabbade har berättat för forskarna att de, eller deras mödrar, skakat dam från arbetskläderna innan de lades i tvättmaskinen och det har på så sätt utsatts för det farliga ämnet.

Mesoteliom är en allvarlig tumörsjukdom och samtliga kvinnor i studien har avlidit i den. Sjukdomen tar tid att utveckla. Den kommer vanligen mellan 20 och 40 år efter exponering av asbest, och det kan räcka med små mängder. I Sverige insjuknar ett drygt hundratal personer i mesoteliom varje år, enligt Arbetsmiljöverket. Flertalet av dem har fått sjukdomen efter yrkesmässig exponering av asbest långt tillbaka i tiden.