Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är inte säker på att aktivitetsrapporterna behövs.

– Självklart ska den som är arbetslös stå till arbetsmarknadens förfogande, men jag är inte säker på att aktivitetsrapporteringen är ett bra sätt att visa det, säger hon.

Hon ifrågasätter om rapporteringen är utformad på ett vettig sätt.

– Det vill jag ha en dialog med Arbetsförmedlingen om, förklarar  Ylva Johansson.

Hon vill också ha krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor för nystartsjobb.

– Det kravet finns för alla andra subventionerade jobb. Jag vill att det ska gälla även för nystartsjobb. Så länge det inte finns något krav är det väldigt svårt att hålla koll på hur nystartsjobben används, betonar hon.

Både Fastighets avgående ordförande Hans Öhlund och efterträdaren Magnus Pettersson tycker att det finns alldeles för många subventionerade jobb i Fastighets branscher. Det bäddar för osund konkurrens. Den som får mest bidrag från Arbetsförmedlingen kan lämna lägst anbud.

I dag finns det till exempel städföretag som nästan enbart har anställda med bidrag. Fastighet har efterlyst ett tak för hur många bidragsanställda det ska få finnas på en arbetsplats.

– Vi har inte funderat i de banorna. Däremot vill vi ha krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Om vi ställer sådana krav tror jag att det kan hjälpa till att sanera, säger Ylva Johansson.

Aktivitetsrapporterna infördes den 1 september förra året för arbetslösa med a-kassa. De måste rapportera – annars blir de av med ersättningsdagar och på sikt all ersättning.

Sedan den 1 mars i år ska alla arbetslösa lämna in aktivitetsrapporter – men hittills är det bara arbetslösa som riskerar att bli av med pengar om de inte rapporterar.

Från och med den 1 mars nästa år ska även långtidsarbetslösa och arbetslösa ungdomar bli av med pengar om de inte rapporterar. Det var ett av den avgående alliansregeringens sista beslut före valet. För att klara granskningen ska Arbetsförmedlingen bygga upp en stor kontrollapparat.

En ny enhet med 40 handläggare i Östersund ska sköta kontrollen.

Den nya regeringen har ännu inte bestämt om alliansregeringens beslut ska rivas upp eller inte.