ledningen

Fastighets nya ledning: Yvonne Nygårds, Magnus Pettersson och Jari Visshed. Foto: JESSICA GOW

Magnus Pettersson är Fastighets nya ordförande. Yvonne Nygårds blir andra ordförande och Jari Visshed tredje ordförande i den nya ledningen för förbundet.

Fastighets kongress valde den nya ledningen i stor enighet tidigare i dag, lördag. Det fanns inga motkandidater.

Beslutet innebär att förbundets ledning utökas från två till tre personer. Dessutom blir det nio i stället för sju ledamöter i förbundsstyrelsen.

Yvonne Nygård, Falun, arbetar som ombudsman i Fastighets region Nord. Jari Visshed, Stockholm, är ombudsman på förbundskontoret.

Kongressen beslöt också att förbundsstyrelsen ska utökas från sju till nio ledamöter. Ledningen tar tre platser. De övriga sex i styrelsen blev Lennart Gunnarsson, region Tvärs, Kjelle Lundgren, region Syd, Lovisa Englund, region Nord, Christina Petranyi, region Ost, Liljana Panic, region Väst och Cecilia Samuelsson, region Väst.