Tanvir Mansur. Foto: Björn Nordqvist

Tanvir Mansur. Foto: Björn Nordqvist

Hur kommer årets tema, solidaritet, att märkas på Socialistiskt forum i morgon, Tanvir Mansur, projektsamordnare på ABF Stockholm som tillsammans med LO-distriktet i Stockholms län arrangerar forumet?

– En av socialismens grundstenar är solidariteten, att kollektivets bästa även är individens bästa. Temat kommer att märkas i de frågor som seminariearrangörerna tar upp. Det är alltifrån facklig organisering till solidaritet mellan storstad och landsbygd samt internationellt solidaritetsarbete med bland annat människorna i Gaza.

Vad ska man tänka på inför ett Socialistiskt forum?

– Att vara öppen och nyfiken, prata med folk. Gå inte bara på programpunkter om sådant som du redan kan. Våga utmana dina egna kunskapsluckor. Det är jätteviktigt att komma i tid, det kommer att bli kö till de mest populära seminarierna.

Beskriv Socialistiskt forum för någon som aldrig varit där?

– Det är Sveriges största mötesplats för vänsterdebatt.

– En del kallar det ”lilla julafton” för att det är en dag fylld med spännande möten, roliga överraskningar, nya vänskaper och fest.

Fakta

Socialistiskt forum äger rum lördag 22 november på ABF Stockholm, Sveavägen 41, kl 9.45-18. Alla seminarier är gratis. Efterfest på Nalen klubb, David Bagares gata 15,
kl 19-02, 80 kr i inträde.