I somras feriearbetade 78 000 ungdomar i kommuner och landsting. Det är något färre än året innan, enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Inom landstingen ökade dock antalet sommarjobb, från 2 000 till 3 000.

53 procent av de sökande 16–18-åringarna fick jobb.

– Utan tvivel vill fler ungdomar ha feriejobb. Det är förstås viktigt att arbetsuppgifterna är meningsfulla och det finns handledare som ger bra introduktion. En utmaning är att sporra killar till traditionellt kvinnliga yrken och det omvända, säger Håkan Sörman, vd för SKL.