Facken är sämre än ägarna på att nominera kvinnor till styrelserna, enligt en genomgång av 20 av börsens storbolag som Svenska Dagbladet gjort.

19 procent av fackens representanter i bolagsstyrelserna är kvinnor, jämfört med 25 procent som är direktörernas facit av samtliga stämmovalda styrelser.

Många av storbolagen har manligt dominerade lönelistor, styrelserna avspeglar sig i det, försvarar sig IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

– Men vi har ändå sagt i ett kongressbeslut att vi ska ha 30 procent kvinnor i alla beslutande organ. Och det ska vara genomfört senast 2017, säger han till SvD.

Volvo, Atlas Copco, Skanska, SCA och SSAB är alla exempel på bolag som saknar kvinnor på de förtroendevalda styrelseplatserna. Husqvarna och Ericsson är exempel på motsatsen, med fler fackliga kvinnor än män.