Martin Klepke webbledartopp

Att Anna Kinberg Batra för 16 år sedan sa att ”stockholmare är smartare än lantisar” lär inte hindra henne från att bli ny Moderatledare.

Men hennes ord har i dagarna fått förnyad aktualitet.

En ny analys från den borgerliga tankesmedjan Timbro konstaterar att de som flytt Moderaterna och orsakat partiets stora ras är just storstädernas moderater.

Företrädesvis har de relativt höga inkomster och betecknar sig själva som konservativa.

Det här är naturligtvis väldigt allvarligt för Moderaterna och partiets blivande partiledare Anna Kinberg Batra. Det är ju delar av Moderaternas absoluta kärnväljare som har lämnat partiet.

De flesta moderatväljare som bytt parti uppger att de motsätter sig ytterligare invandring.

Därmed är det inte heller förvånande att det parti som vunnit dessa horder av avhoppade moderatröster är Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternas framgångar i årets val vilar alltså inte alls tungt på röster från arbetslösa i utsatta områden, som ofta hävdas.

I stället är det moderata kärnväljare som nu lyfter Sverigedemokraterna.

Det här är extra problematiskt för Anna Kinberg Batra då hon likt Fredrik Reinfeldt har profilerat sig som en anhängare av ökad arbetskraftsinvandring.

Båda lutar sig mot den nyliberala drömmen om lågbetalda men dugliga arbetare från andra länder som dels ökar tillväxten genom sitt arbete, dels håller nere lönekraven från inhemska arbetare.

Sverigedemokraterna och, får man anta, de kärnmoderater som nu bytt parti, motsätter sig dock invandring i sig, vare sig det handlar om arbetskraftsinvandring eller flyktingmottagning.

Valresultatet visar dessutom att Moderaterna inte hittat några nya väljare i andra samhällsgrupper när kärnväljarna sviker. Trots talet om att Moderaterna är ett nytt arbetarparti eller att partiet är undersköterskornas bästa vän har den krassa klasspolitiken blivit alltför uppenbar för att längre kunna locka arbetarröster.

Den här utvecklingen är en verklig utmaning för Anna Kinberg Batra. Hennes uppgift blir inte bara att försöka vinna nya väljare och hitta en ny käck slogan efter ”Det nya Arbetarpartiet”.

Hon måste också försöka vinna tillbaka alla kärnväljare som lämnat partiet för en betydligt hårdare invandrings- och högerpolitik.