Svenskar håller ut längst i EU i arbetslivet. Den genomsnittliga åldern när folk börjar ta ut pension är 64 år i Sverige – jämfört med 59 år i hela EU.

I Europa är norrmän och islänningar uthålligast. De går i pension vid 65.

Det här visar en ny temarapport från Statistiska centralbyrån, SCB. Nio av tio svenskar mellan 50 och 69 år ingår i jämförelsen. Det är alla som har jobbat efter 50-årsdagen, noga räknat 1,9 miljoner män och kvinnor.

De har jämförts med folk i samma ålder i de andra EU-länderna.

Siffrorna visar hur många människor som tar ut pension – inte hur många som har gått i pension. Nästan 38 procent av dem som tar ut pension i Sverige räknas som sysselsatta, det vill säga i arbete.

I hela EU är genomsnitt drygt 19 procent.

Drygt sex av tio som både jobbar och tar ut pension i Sverige gör det av andra orsaker än ekonomin. I hela EU är andelen hälften så stor, mindre än tre av tio jobbar på av andra skäl än att få ekonomin att gå ihop.

I Sverige finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Betydligt fler kvinnor än män jobbar på för att klara ekonomin. Mer än sex av tio kvinnor med förgymnasial utbildning anger ekonomin som orsak till att de fortsätter jobba. Bland kvinnor som har gått ut gymnasiet eller högskolan är det mer än fyra av tio som jobbar av ekonomiska skäl.