Det danska företaget Grundfos, som tillverkar pumpar, säger upp 405 personer. 133 av dem arbetar i Danmark, resterande personer i andra länder. Grundfos har även verksamhet i Sverige.

Fallande intäkter i kombination med ökande kostnader ligger bakom beslutet. Tidigare i höstas flaggade ledningen för att ett sparpaket skulle komma.

Totalt har koncernen 19 000 anställda.