Årets ekonomiska tillväxt i EU blir 1,3 procent i hela EU och 0,8 procent i eurozonen, bedömer EU-kommissionen i sin senaste bedömning och skriver därmed ned sina tidigare förväntningar. I både Tyskland och Frankrike har ekonomin utvecklats sämre än väntat och Cypern spås få en krympande ekonomi, – 2,8 procent. Andra länder går det betydligt bättre för. Den irländska ekonomin bedöms växa med 4,6 procent i år.

Läs också: