euarbloshet

Klicka för större bild

2007 höll Europafacket sin kongress i den spanska staden Sevilla. Full fart framåt var ledordet. Året efter kom krisen. Det blev full fart bakåt.

Sjunkande löner, stigande arbetslöshet och fler fattiga. Den ekonomiska krisen har förändrat situationen för facken i Europa.

I Grekland har lönerna för vissa yrkesgrupper sjunkit med 35 procent sedan krisens början och arbetslösheten stigit till drygt 26 procent. I Spanien är arbetslösheten ungefär lika hög och där sjunker reallönerna årligen med ett par procentenheter.

Samma sak gäller i Portugal, Bulgarien, Rumänien och de baltiska länderna. Lönerna sjunker, arbetslösheten stiger och välfärden har rustats ned, efter krav från bland annat EU-kommissionen om att dra åt svångremmen för att slipa ned skuldberget.

Ellen Nygren som jobbar på Europafacket säger att krisen ökat andelen fattiga i EU.

– Dessutom har något annat hänt också. Antalet fattiga som jobbar har blivit fler, tillägger hon.

I två av tre EU-länder har andelen arbetande fattiga ökat.

Då EU-kommissionen analyserar läget på arbetsmarknaden – Employment and social development in Europe 2013 – slår de fast att det i EU finns 50 miljoner i arbetsför ålder – mellan 18 och 64 år – som lever på gränsen till fattigdom, det vill säga har en inkomst som ligger 60 procent under sitt lands medianinkomst.

Runt om i Europa höjs nu rösterna för att politikerna ska göra något åt den ökande fattigdomen. Risken för social oro är stor. Lösningarna som föreslås är olika. Vissa vill ha en lägsta lön, andra talar om en lägsta inkomst. Det kan tyckas som snarlika förslag men vägvalet är avgörande.

EU-kommissionen har i dag fört fram tanken på en minimilön för hela EU-nivå. Något liknade håller på att göras i Tyskland som nu inför en minimilön på 8,50 euro i timmen. Förslag om minimilön utgår ofta från en timlön.

– Men problemet är att företagen inte alltid erbjuder fler tim­mar, säger Ellen Nygren. Om de anställda inte får fler arbetstimmar, utan tvärtom färre, så betyder inte en höjd timlön så mycket.
Därför lanserar flera fack och partier idén om en minimiinkomst i stället. Det politiska systemet ska garantera en viss inkomst oavsett om man jobbar eller inte.

 

Läs också:

 

20 år med EU: