En hagelstorm av varsel har dragit över den europeiska arbetsmarknaden de senaste åren. De första åren drabbades främst industri och bygg. En bild av att det främst var männen som drabbats av krisen etablerades. Men vem som är förlorare beror på hur man räknar. Begreppet arbetslös syftar oftast på någon som helt saknar jobb, alltså är heltidsarbetslös. Om man i stället väger in alla de som fått sina deltider minskade är det kvinnorna som blivit krisens stora förlorare, enligt rapporten The economic crisis – challenge or opportunity for gender equality in social policy outcomes från fackets forskningsinstitut ETUI i Bryssel.

Läs också: