Vaxholmskonflikten, domen i EG-domstolen och den efter­följande lagen har ändrat spelreglerna både för fack och arbetsgivare. Det har blivit lättare för oseriösa arbetsgivare, inhemska företag får svårt att konkurrera och utländsk arbetskraft diskrimineras.

– Företagens rättighet att röra sig fritt väger tyngre än anställdas rätt att slippa bli diskriminerade, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn ­Johansson.byggtorbjornjohanssoncitat

Han säger att lika behandling av arbetstagare inte längre gäller utan att utstationerade har färre rättigheter än andra på den svenska arbetsmarknaden och att svenska företag inte längre konkurrerar på samma villkor som de utstationerade.

Ola Månsson, vd för arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, förklarar att han inte säger emot Torbjörn Johansson när det gäller de svenska byggföretagens konkurrenssituation.

– Vi har ett öppet Europa. Om ett företag är i Sverige tillfälligt har vi den hårda kärnan, medan företag som är här permanent ska vara medlemmar hos oss. Och tillsammans med våra motparter utvecklar vi kollektivavtalen, säger han.

Ola Månsson säger att det finns oseriösa, lycksökare och oorganiserade företag i byggbranschen. Därför vill arbetsgivarna ha kontroller, oannonserade besök på byggen av både Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Han vill ha en sund konkurrens mellan byggföretagen och han vill att samma regler ska gälla på alla byggarbetsplatser.byggdanholkecitat

Byggnads ordförande Johan Lindholm förklarar att fackets erfarenhet är att företag som inte har kollektivavtal med Byggnads har sämre arbetsmiljö och säkerhet och sämre villkor. Han pekar på det österrikiska byggföretaget som har jobb i Hjorthagen, där två byggnadsarbetare dödades förra veckan.

Johan Lindholm säger att lex Laval medfört att utländska företag inte längre behöver sluta avtal med Byggnads om de kan visa att de har ett avtal i hemlandet. Och trots att Byggnads inte har möjlighet att kräva avtal med hjälp av stridsåtgärder vill många utländska byggföretag ha avtal med svenska facket.

Dan Holke är chef för LO-TCO Rättsskydd och var fackets jurist under Lavalmålet i EG-domstolen. Han säger att den främsta effekten är att färre utländska företag tecknar avtal med Byggnads och han förklarar att läget är oklart.

– Det finns en osäkerhet om vad som ingår i den hårda kärnan och om vad som är tillåtet. Det hela har inte ställts på sin spets efter domen i EG-domstolen, säger han.

 

Läs också:

 

20 år med EU: