Businesseurope Arbetsgivar­organisation som förhandlar på EU-nivå. Har 39 medlemsorganisationer i 33 länder.

EU-domstolen Ser till att EU:s lagstiftning tillämpas lika överallt, löser tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Finns i Luxemburg, hette tidigare EG-domstolen.

EU-kommissionen Leder EU-arbetet och kommer med förslag till lagar. Består av 28-kommissionärer, en från varje EU-land. Ordföranden heter Jean-Claude Juncker.

EU-parlamentet Röstar för eller emot lagar, ska kontrollera EU-kommissionen. 751 folkvalda ledamöter från 28 EU-länder.

Europadomstolen Egentligen Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Ligger i Strasbourg, Frankrike. Prövar klagomål mot brott mot mänskliga rättigheter.

Europafacket (EFS) Förhandlar på EU-nivå om arbetsmarknadsfrågor. 88 fack från 37 länder ingår, plus 10 fackliga federationer.

Europeiska rådet Här sitter EU-ländernas stats­ministrar eller regerings­chefer och ska fatta långsiktiga beslut om unionens framtid. I minister­rådet möts län­dernas olika ministrar, exempelvis arbetsmarknads­ministrar.

Lavaldomen Byggnads krävde att svenska kollektiv­avtal skulle gälla för lettiska arbetare i Vaxholm. Men facket tog till för kraftfulla konfliktåtgärder, ansåg EU-domstolen 2007.

Lissabonfördraget ­Kallas ­ibland EU:s grundlag. Reg­le­rar hur EU ska sköta sitt arbete. Trädde i kraft 2009.

Luxemburgdomen Luxem­burg införde en lag om att utländska arbetare skulle ha samma rättigheter som luxemburgska arbetare och att utländska företag skulle ha ombud i landet. Enligt EU-domstolen 2008 strider kravet mot unionens etableringsfrihet.

Rüffertdomen Dom från 2008 i EU-domstolen. Den tyska delstaten Niedersachsen fick under en offentlig upphandling inte kräva kollektivavtalsvillkor.

Social dialog Förankrad i EU:s fördrag. Dialog mellan fack, arbetsgivare och EU om gemensamma åtgärder på arbetsmarknaden.

TTIP Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar. Frihandelsavtal som EU just nu förhandlar med USA om.

Vikingdomen Rederiet Viking Line ville flagga ut ett fartyg från Finland till Estland för att sänka lönerna. Facket protesterade men förlorade i EU-domstolen 2007.

 

20 år med EU: