Oron är stor bland ambulanspersonalen, enligt facket. Många är rädda för att ta hand om misstänkta ebolafall eftersom de anser sig sakna tillräcklig kunskap och den utbildning som krävs.

Henrik Johansson, ordförande i Alarm, ett fackförbund för ambulanspersonal, säger till Dagens Nyheter att bara ett fåtal medlemmar har utbildats i ebolahantering och att de övriga endast fått skriftlig information om sjukdomen och rutinerna för säkerheten.

Oroligast är personal i storstadsområdena.

Åke Örtqvist, chef för smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting, har svårt att förstå kritiken.

Han tycker att rädslan är ologisk och att den information och utbildning som finns är tillräcklig. Den som är professionell sjuksköterska med vidareutbildning inom ambulansen borde inte behöva personlig utbildning för att ta av och på sig skyddskläder på rätt sätt. Det är mest det utbildningen handlar om, anser han.

För en dryg månad sedan vägrade ambulanspersonal att köra en misstänkt ebolasmittad i Stockholmsområdet eftersom de, trots att ambulansen var avsedd för ebolatransporter, inte tyckte att de hade nödvändig utrustning och utbildning.