En vd i Uppsala tjänade 300 000 kronor i månaden. Och det tack vare att staten finansierade delar av lönen.

Personen anställdes hösten 2012 som vd för två företag i Uppsala. Vd:n hade precis avtjänat ett fängelsestraff för grov misshandel och företagen ansökte hos Arbetsförmedlingen om nystartsjobb för personen, skriver Upsala Nya Tidning.

Det stödet beviljas dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och staten subventionerar då delar av lönekostnaderna.

När Arbetsförmedlingen fattat beslutet tog vd:n plats som enda styrelseledamot i de två företagen, men när Arbetsförmedlingen fick reda på det efter fyra månader drogs stödet in.

Hur mycket vd:n fick i stöd är hemligt, men om reglerna följts rör det sig om 188 000 kronor i månaden.

Företagen överklagade till förvaltningsrätten, men fick inte gehör.

I sin inlaga till rätten skrev Arbetsförmedlingen att det ”får närmast anses stötande om det visar sig att vissa bolag utnyttjar begränsade skattemedel avsedda att motverka utslagning och utanförskap” för att driva upp en företagsledares lön.

Det finns ingen övre gräns för lönen vid nystartsjobb, men regeringen vill nu ändra reglerna. Enligt ett förslag som kan införas nästa år får en månadslön inte överstiga 22 000 kronor, skriver Upsala Nya Tidning.