johannajaaraastrandLärarförbundet har valt Johanna Jaara Åstrand till ny ordförande efter Eva-Lis Sirén. Johanna Jaara Åstrand kommer från Örnsköldsvik och är grundskollärare. Till förste vice ordförande valde Lärarförbundets kongress gymnasieläraren Maria Rönn och till andre vice ordförande valdes grundskolläraren Robert Fahlgren.

Lärarförbundet, som ingår i TCO, organiserar omkring 230 000 anställda inom förskolan, skolan, högskolan och vuxenutbildningen.