– De flesta ungdomar tycker att facket är en bra idé, och anser inte att HRF gör för lite. Största hindret för att värva unga medlemmar är avgiften, som lägst 200 kronor i månaden, säger Bassem Majid, som startade den första fackklubben på en McDonaldsrestaurang i Sverige. Foto: Fanni Olin Dahl

– De flesta ungdomar tycker att facket är en bra idé, och anser inte att HRF gör för lite. Största hindret för att värva unga medlemmar är avgiften, som lägst 200 kronor i månaden, säger Bassem Majid, som startade den första fackklubben på en McDonaldsrestaurang i Sverige. Foto: Fanni Olin Dahl

I restaurangbranschen är det normala att man inte är med i facket. Med ett särskilt medlemskap för unga ska HRF vända på den normen – och skola in en ung generation i den svenska modellen.

De senaste sju-åtta åren har LO-förbunden tappat många medlemmar. Värst är det för Hotell- och restaurangfacket (HRF), som nära nog har halverats. Av de 160 000 som arbetar i branschen är 30 000 medlemmar i förbundet.

– Och börjar du jobba på en restaurang där ingen annan är med i facket går du inte med själv, säger Bassem Majid, arbetsledare på McDonalds i Sundbyberg och en av åtta organisatörer i HRF:s avdelning Stockholm-Gotland.

När Bassem Majid träffar ungdomar är det väldigt få som inte tycker att facket är en bra idé. Han har skickat hundratals unga på medlemsutbildning.

– Men fackavgiften svider. För den som jobbar deltid och har ungdomslön kan avgiften motsvara en hel dagslön.

– HRF har särskilda, låga ungdomslöner i sitt kollektivavtal. Men inga särskilda medlemsavgifter för ungdomar. Det är inte rättvist.

Vid HRF:s kongress i Visby, som avslutades i måndags, argumenterade Bassem Majid hårt för sin sak: Avgiften är det största hindret för att värva unga till facket. Och kongressen bestämde till slut att förbundet ska erbjuda ett särskilt medlemskap som ”matchar ungas livsvillkor”. Nyss hemkommen är Bassem Majid full av tillförsikt.

– Det gäller att få in en ny norm, en kultur av att man självklart är med i facket. Där blir ungdomsmedlemskapet till stor hjälp.

Att HRF lyckas är viktigt för hela LO, anser Bassem Majid.

– I restaurangbranschen har väldigt många sitt första jobb, ofta redan när de går i skolan. Och många anställda är invandrare som inte vet något om facket. Därför är branschen strategisk för att lära ut den svenska modellen.

Kongressen antog en plan för hur förbundet ska arbeta de kommande åren, Agenda 2018. Organisering står i centrum. HRF ska systematiskt beta av de större, ”bärande” arbetsplatserna, och stötta de förtroendevalda.

HRF:s fokus på organisering glädjer LO:s ordförande Karl-Petter Thorwalds­son.

– Det är inte en slump att flest övergrepp på personal sker där vi har låg organisationsgrad. Och många problem som LO-grupper upplever först, till exempel visstidsanställningar och inhyrd personal, sprider sig sedan till TCO och Saco. Arbetsgivarna vänjer sig vid vad man kan göra i en bransch och tar med sig det till nästa.

Att göra medlemskap i facket till norm är en gigantisk uppgift i en bransch där varannan jobbar deltid och omsättningen på personal är enorm. På de tre McDonaldsrestauranger där det finns fackklubbar (Bassem Majids var den första) består kärnan främst av heltidsanställda medlemmar.

– Men det går att värva också dem som har deltids- och visstidsjobb, hävdar Bassem Majid. Just de blir ofta utnyttjade och behöver facket.

Mårten Martos Nilsson

 

 

HRF ska vara ett feministiskt fack

• Hotell- och restaurangfackets (HRF) kongress valde Therese Guovelin till ny förbundsordförande efter Ella Niia. Till ny vice ordförande valdes Pim Van Dorpel. Avtalssekreteraren Malin Ackholt valdes om.

• Kongressen antog två dokument om förbundets framtida inriktning och skrev in i stadgarna att HRF har en ”feministisk grundsyn”. Ett särskilt medlemskap för unga ska införas, men exakt hur det ska se ut är oklart.

• Nästa kongress hålls 2018 då HRF fyller 100 år.