En tredjedel av lärarna säger att de troligtvis inte, eller absolut inte, fortsätter i sitt yrke fram till pensionen. Bland lärare under 40 år säger 45 procent att de kan komma att byta jobb, skriver Dagens Nyheter.

Siffrorna bygger på en Novusundersökning som Lärarförbundet har beställt och där över 1 000 lärare har fått frågan om de tror att de kommer att jobba kvar fram till 65 år.

Svarsfrekvensen var dock låg, drygt 50 procent.