Försäkringskassans utredningar av sjukskrivna förlänger sjukfrånvaron. Sjukskrivna som annars skulle ha gått tillbaka till jobbet fastnar i rehabiliteringsinsatser, enligt en studie från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Syftet med utredningarna är raka motsatsen: att skapa förutsättningar för den sjuke att snabbt och varaktigt gå tillbaka till jobbet.

ISF drar slutsatsen att Försäkringskassan bör vara restriktiv med att utreda behovet av rehabilitering under de första sjukskrivningsmånaderna. Myndigheten bör också pröva om den utredning som kallas avstämningsmöte överhuvudtaget är lämplig.

I studien ingår cirka 70 000 anställda som påbörjade en sjukskrivning under 2010.