SBP bemanning har uteslutits ur Almega Bemanningsföretagen. Bolaget blev av med sin auktorisation vid den årliga prövningen.

– Vi anser att beslutet är felaktigt och har överklagat till Bemanningsföretagens styrelse, säger Peter Westberg, vd för SBP i Sverige AB.

Sedan flera år har SBP arbetskraft uthyrd till JF Hillebrands lager, tidigare Lagena, i Jordbro. Lagret är outsourcat till DHL Supply Chain sedan den 1 februari 2013. SBP bemanning anlitas fortfarande.

– Vi utvärderar Almega Bemanningsföretagens beslut. SBP för diskussioner med Almega. Vi avvaktar utgången av de diskussionerna, säger DHL:s platschef Lars Nordlander.

En särskild auktorisationsnämnd med folk från Almega och berörda fackförbund granskar medlemsföretagen en gång om året. Den senaste granskningen ledde till att tre företag blev av med sin auktorisation.

Besluten är inte offentliga och Peter Westberg vill inte gå in på varför han anser att beslutet är felaktigt. Han förmodar att Bemanningsföretagens styrelse kommer att pröva ärendet på nytt ”under november månad”.

Indragen auktorisation innebär ett halvårs karens. Därefter kan ett utslutet företag ansöka om att bli auktoriserat igen. Peter Westberg tycker inte att SBP står och faller med auktorisationen.

– Det är upp till kunderna att avgöra, men vi har kollektivavtal och alla försäkringar.

För ett år sedan varslade DHL 25 av 70 lagerarbetare på JF Hillebrands lager om uppsägning. I stället skulle inhyrningen öka. Vänsterpartiet såg till att varslet fick maximal uppmärksamhet genom att ställa frågor i riksdagen, EU-parlamentet och den tyska förbundsdagen med hjälp av vänsterpartiet die Linke.

DHL är ett tyskt företag.

I slutet av februari drogs varslet tillbaka. I april beslöt LO:s styrelse att Handels ska teckna kollektivavtal på lagret även i fortsättningen, trots att DHL är medlem i Biltrafikens Arbetsgivareförbund som har avtal med Transport.

De anställda anser att LO-beslutet innebär att de får mer i lönekuvertet.

För ett år sedan stämde Handels SBP inför Arbetsdomstolen på totalt 626 000 kronor i en lönetvist. Parterna förlikades innan målet togs upp i domstolen.

Almegas kvalitetsstämpel

• Almegas auktorisation ska visa att bemanningsföretagen är seriösa. Auktoriserade företag granskas en gång om året. • Bemanningsföretagens Auktorisationsnämnd sköter granskningen. Tre representanter för facket, två för arbetsgivarna och en opartisk ordförande, Erik Åsbrink, sitter i nämnden. • Nämnden kommer med rekommendationer. Besluten fattas i Bemanningsföretagens styrelse. Under de senaste sex åren har styrelsen aldrig gått emot nämnden. Dessförinnan skickade styrelsen tillbaka något ärende till auktorisationsnämnden för att det skulle förtydligas. • Indragen auktorisation följs av sex månaders karens. Därefter kan företag ansöka om att bli auktoriserat på nytt.