Nu minskar även långtidsarbetslösheten. 29 000 färre arbetslösa och drygt 12 000 färre långtidsarbetslösa. Det är Arbetsförmedlingens nya siffror för oktober.

Drygt 34 000 långtidsarbetslösa är inskrivna i fas 3. Den siffran har bara minskat med knappt 200 personer mellan oktober i år och oktober förra året.

Det finns en del kvar att fasa ut. Arbetsförmedlingen räknar med att det kommer att ta fyra år innan den sista människan lämnar fas 3.

149 000 personer hade jobb med statliga bidrag till lönen i oktober – 8 000 fler på ett år. 71 000 av dem var långtidsarbetslösa, plus 5 500 på ett år. Det är en förklaring till att långtidsarbetslösheten minskar. 78 000 med nedsatt arbetsförmåga hade statligt stöd till lönen i oktober.

Antalet arbetslösa ungdomar minskade med 12 500 till 82 500 på ett år. 500 av dem var inskrivna i fas 3. 27 000 hade gått arbetslösa i minst ett halvår – minus 4 000 på ett år.

Totalt var 373 000 arbetslösa i oktober – 169 000 kvinnor och 204 000 män. Därmed var arbetslösheten 7,9 procent – ner från 8,5 procent för ett år sedan. Arbetslösheten har minskat i något år. Under det senaste halvåret har takten varit i stort sett den samma månad efter månad.

71 000 nya, lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen i oktober – 22 000 fler än för ett år sedan. 4 800 personer varslades om uppsägning. Det är 900 än i oktober förra året.

Skillnaderna inom Sverige består. Uppsala län har landets lägsta arbetslöshet på 5,5 procent. Grannlänet Gävleborg toppar statistiken med en arbetslöshet på 11 procent.