Caroline_af_UgglasSkandias aktiechef, Caroline af Ugglas, blir ny vice vd på Svenskt Näringsliv med ansvar för den samhällspolitiska verksamheten.

Hon efterträder Annika Lundius som valt att koncentrera sig på en renodlad styrelsekarriär, enligt ett pressmeddelande från arbetsgivarorganisationen.

”Genom sitt arbete i Skandia och sina erfarenheter från styrelser och valberedningar har hon skaffat sig viktiga kunskaper om företagen och deras utmaningar som vi kommer att ha stor nytta av i vårt fortsatta arbete”, skriver Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.