Åländska kvinnor som är gravida i vecka 37 eller senare uppmanas att välja vilket sjukhus i Sverige eller Finland de vill föda på om en strejk bland vårdpersonalen blir av. Nu kräver 20 blivande mammor i insändare i lokal press att BB ska vara öppet.

Enligt Tehy Åland, social- och hälsovårdens fackorganisation, har Ålands landskapsregering vägrat att förhandla om anställningsvillkoren. Sedan i april har personalen varit utan kollektivavtal, rapporterar Yle.

Ett försök till medling misslyckades i fredags.

Strejken är utlyst till den 20 november.