Efter en utdragen debatt har Hotell- och restaurangfackets kongress valt en ny förbundsstyrelse.

Förutom HRF:s ordförande, vice ordförande och avtalssekreterare består förbundsstyrelsen av åtta ledamöter:

Tural Kokulu, avdelning Väst, servitör på Liseberg

Jenny Bengtsson, avdelning Stockholm-Gotland, anställd på Casino Monopol

Bassem Majid, avdelning Stockholm-Gotland, arbetsledare på Mc Donalds

Matthias Westbrand Emilsson, avdelning Norrbotten-Västerbotten, servitör på Profil hotell

Stefan Andersson, avdelning Mitt, vakt på casino

Rebecca Wallin, avdelning Karlstad, receptionist på Jula Hotel

Anders Korphed, avdelning Väst, bingofunktionär

Hanna Axelsson, avdelning Syd

Normalt håller HRF kongress vart tredje år, men för att nästa ordinarie kongress ska sammanfalla med förbundets hundraårsjubileum kommer den att hållas först 2018. Den betyder att den nyvalda förbundsstyrelsen är utsedd för fyra år.

Valet ägde rum under lördag eftermiddag, men föregicks på förmiddagen av att flera kongressombud vittnade om obehagliga metoder.

– En kandidat från min avdelning har smutskastats av andra personer som kandiderar till förbundsstyrelsen, sa Dan Holmesland Lorenzen från avdelning Syd. Det har pågått i ett par månader.

Marianne Sundelius från Karlstad hävdade att medlemmar hade hotats av andra medlemmar för att förmå dem att inte rösta enligt valberedningens förslag.

När det drog ihop sig till val blev tonen däremot positiv, då ombud efter ombud gick upp i talarstolen enbart för att framhålla den ena eller andra kandidatens goda egenskaper.

Av de åtta ledamöter som utsågs under lördagen vid HRF:s pågående kongress i Visby fanns sex med i valberedningens förslag, medan två nominerats från annat håll.