Bara samverkan mellan LO-förbunden kan minska löneklyftan mellan kvinnor och män, anser LO:s ordförande, som vill bygga vidare på modellen med tudelade lönekrav.

Senast modellen tillämpades krävde LO-förbunden procentuella lönepåslag för dem med månadslöner över 25 000 kronor, men ett krontalspåslag för dem med lägre löner. På så sätt kunde de lågavlönade få relativt sett större löneökningar.

Det är en förklaring till att kvinnors löner nu för första gången knappar in en smula på männens, sa LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson när han talade på Hotell- och restaurangfackets kongress på lördagen.

– Det upplägget ska vi använda även i avtalsrörelsen 2016, även om jag inte kan säga exakt hur det ska utformas.

– Utjämningen mellan kvinnors och mäns löner ska gå fortare framöver.

Karl-Petter Thorwaldsson beskrev hur han med sin bakgrund i ett industriförbund har chockats av de dåliga villkoren för hotell- och restaurangbranschens anställda.

– Jag har besökt ett 30-tal av HRF:s arbetsplatser och sett arbetsmiljöer och villkor som jag inte kunnat drömma om.

– Hotellstäderskor som över en tioårsperiod har fått gå från att städa 14 rum om dagen till 24. Som måste ta värktabletter på lunchrasten för att orka med eftermiddagen. Hör ni, kamrater, ett sådant jävla arbetsliv ska vi inte ha.

Att sådana villkor alls är möjliga är en maktfråga, enligt LO-ordföranden, som ser en förklaring i att den borgerliga regeringens arbetslöshetsavgift har pressat ner organisationsgraden i hotell- och restaurangbranschen.

– Medlemmar ger makt. I takt med att HRF får fler medlemmar kommer ni att flytta fram era positioner, sa Karl-Petter Thorwaldsson till kongressombuden.

– Det är bra för hela LO. Vi blir aldrig starkare än vi är där vi är som svagast.

LO-ordföranden pekade på en HRF-kampanj på de största arbetsplatserna i branschen för 20 år sedan: Den ledde till att antalet medlemmar fördubblades.

– Låt oss göra om det. Det är möjligt. HRF är det LO-förbund som har haft den procentuellt sett största medlemsökningen det senaste året.