Med knapp marginal sa Hotell- och restaurangfacket i dag nej till att kalla sig ett feministiskt förbund. Men ja till ett särskilt ungdomsmedlemskap.

En motion om att kalla Hotell- och restaurangfacket (HRF) för feministiskt röstades på lördagsmorgonen ner med siffrorna 55 – 51.

”Så nära”, suckade några av de ombud som hade argumenterat för motionen. Som Malin Bastholm, kongressombud från HRF:s avdelning Stockholm-Gotland:

– Jag har hört krögare säga att de hellre anställer män därför att de är fysiskt starkare – och därför att kvinnor får barn. Så ser strukturerna ut, och den ordningen måste brytas.

När även det mansdominerade IF Metall kallar sig en ”feministisk organisation” borde HRF, som verkar i en kvinnodominerad bransch, också göra det, resonerade andra talare.

Hotell- och restaurangfackets förbundsstyrelse hade betonat att förbundet redan arbetar ”utifrån ett jämlikhetsperspektiv”. Det innefattar en ”feministiskt grundsyn”, vilket styrelsen ville skriva in i stadgarna.

– En ”feministisk grundsyn” är en starkare formulering, hävdade Ella Niia, avgående förbundsordförande. ”Den förpliktigar mer”, sa Jimmie Söndergaard, som också företrädde förbundsstyrelsen.

I den här frågan vann alltså förbundsstyrelsens linje. Däremot röstade kongressen igenom ett förslag om att införa ett särskilt ungdomsmedlemskap, i strid med förbundsstyrelsens inställning.

Exakt vad ungdomsmedlemskap ska innebära är något oklart. Men i debatten betonade förespråkarna för motionen främst att medlemsavgiften i dag är ett hinder för att rekrytera unga till facket, och att de unga borde betala mindre.

– När jag frågar ungdomar varför de inte är med i facket är svaret att det är för dyrt, sa Bassem Majid, som arbetar på McDonalds sedan 14 år. Jag kan argumentera ungdomarna till sömns om medlemskapets värde, avgiften står i vägen.

– Arbetsgivarna får rabatt på ungdomar genom de lägre ungdomslönerna i vårt avtal. Då måste vi ge dem rabatt på medlemsavgiften, sa Daniel Olander, kongressombud från avdelning Stockholm-Gotland.

Malin Ackholt, förbundets avtalssekreterare, tog fasta på det som förenade förespråkarna och motståndarna till ett ungdomsmedlemskap.

– Vi är alla ense om att rekrytering och organisering är vår viktigaste uppgift. Oavsett hur vi ser på motionerna i den här frågan är debatten en tydlig signal till förbundsstyrelsen att arbeta fram ett avgiftssystem som är så följsamt som möjligt.