Den nya regeringen tänker höja taket i a-kassan till 910 kronor under de första 100 dagarna och därefter blir högsta dagpenningen 760 kronor per dag.

– Vi höjer i båda ändarna. Arbetslösa ska inte behöva oroa sig för sin ekonomi, säger Ylva Johansson.

Under de 200 första dagarna är ersättningsnivån 80 procent av den tidigare lönen. Därefter sjunker den till 70 procent. Ylva Johansson säger att målet är att nivån ska höjas till 80 procent hela arbetslöshetsperioden. Men taket kommer enligt henne att vara högre de första 100 dagarna för att sen sänkas till 760 kronor.

– Nu återinför vi den mer förmånliga ersättningen under de första 100 dagarna. Det är rimligt att taket i ersättningen förändras. Däremot är det olyckligt att procentsatsen blir lägre.

Alliansregeringen ansåg att en sjunkande a-kassa motiverade arbetslösa att skaffa sig ett jobb. Melker Ödebrink, kanslichef hos A-kassornas samorganisation, sa nyligen till Arbetet att en sänkning bara gör de arbetslösa fattigare, men när budgeten presenterades förklarade finansminister Magdalena Andersson att forskning visar att de arbetslösas sökaktivitet ökar om det finns en nedtrappning av a-kassan.

Ylva Johansson känner inte till att finansministern sagt så.

– Det är inte så att en dålig a-kassa gör att arbetslösa söker fler jobb. Något sådant har vi inte sett, säger arbetsmarknadsministern.

Och regeringen vill ge Arbetsförmedlingen en ny roll. Ministern säger att problemet i dag är att förmedlingen bara jobbar med dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Hon vill att Arbetsförmedlingen ska jobba nära arbetsgivarna och se till att de lediga jobben tillsätts.

– Min vision är att Arbetsförmedlingen blir en del av den generella välfärden och att alla som söker ett nytt jobb ska kunna få hjälp.

 

Läs också: