Tommytopp-tungsten

Hvad vilja Svenskt Näringsliv?

Med en relativt färsk ledning, trevande kontakter med LO och PTK och en huvudmannagrupp i färd med att staka ut framtidens kurs, är frågan berättigad.

13 år efter starten är allt inte frid och fröjd bland de privata arbetsgivarna. Internt pågår det därför intensiva funderingar inför de krav som framtiden ställer.

En huvudmannagrupp under förre ordföranden Kenneth Bengtssons ledning arbetar med att formulera alternativt renodla morgondagens uppdrag. Mindre bekant är i vilka banor gruppen mer konkret tänker. Elaka tungor sprider ibland bilden att industriarbetsgivarnas irritation är så stark att de drömmer sig tillbaka till Industriförbundets dagar.

Men gjort är gjort. Skapandet av Svenskt Näringsliv går inte att ta tillbaka. Nu handlar det om att hitta ett modus operandi som får organisationen att fungera bättre.

En tagg som plågat de privata arbetsgivarna rör den gångna avtalsrörelsen och oenigheten kring den deltidspensionslösning som förhandlades fram. När industrins parter i rollen som alltings centrum signerade en uppgörelse som innehöll en deltidspensionslösning var den uttalade avsikten att den lösningen skulle bli hela arbetsmarknadens, inklusive tjänstesektorn.

Men icke, sa Nicke.

När Almega gjorde upp med akademiker och tjänstemän struntade de i det som förhandlats fram. Inga avsättningar gjordes till en deltidspensionslösning. Avtalen blev därmed olika och irritationen växte bland industrins arbetsgivarförbund. Deras ställning som norm utmanades.

Inte minst Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna (processindustrins arbetsgivarorganisation) ilsknade till ordentligt, fast bara internt. Utåt var och är arbetsgivarfronten obruten.

Vad en mer samstämd arbetsgivarorganisation förmår leverera tillsammans med sina motparter LO och PTK de närmaste åren är osäkert. Men öppningen mot LO, som offentliggjordes för en månad sedan, tyder på en uttalad vilja att pröva samförståndets väg.

Om det räcker återstår att se. Försök med de bästa avsikter har gjorts tidigare och ansträngningarna har ändå gäckats. Men kanske kan en väl fungerande personkemi förändra oddsen.

LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Torbjörn Johansson förefaller gå bra ihop med Carola Lemne och Christer Ågren från Svenskt Näringsliv.

Men, och det är ett viktigt men, avgörande för hur framgångsrika alla överläggningar blir är hur förbunden på respektive sida ser på det kvartetten pratar sig fram till. Aldrig så goda intentioner kan som bekant snabbt bli omöjliga när de verkliga uppdragsgivarna tar till orda.