Martin Klepke webbledartopp

Efter att allianspartierna i dag utlovat sju heta motioner om skolan står det klart: Alliansen saknar skolpolitik.

Lyssna till dessa krav:

• Tioårig obligatorisk grundskola.
• Ordningsomdöme i högstadium och gymnasium.
• Mer idrott i skolan.
• Rätt att fira avslutning i kyrkan.
• Betyg från fjärde klass.
• Inget obligatorium för gymnasiet.
• Ingen obligatorisk högskolebehörighet på gymnasielinjer.

Vad man än tycker om dessa krav var och en för sig är helheten tunn. Den tioåriga grundskolan finns redan med i regeringens förslag. Där finns alltså en kraftig riksdagsmajoritet utan att det behövs en extra motion, även om Jan Björklund (FP) försöker förklara att Alliansens extra år ser olika ut än regeringens, dock utan att kunna säga hur.

Övriga regeringsförslag – obligatoriskt gymnasium och högskolebehörighet på alla gymnasielinjer – säger Alliansen nej till.
Förutom mer idrott, kyrkliga skolavslutningar och ordningsomdömen, som knappast kan sägas vara avgörande för skolpolitiken, finns därmed bara betyg från fjärde klass kvar.

Denna reform är alltså tänkt att skapa den skola som enligt alliansen ska lyfta Sverige från vår usla placering i Pisaundersökningarna, OECD:s återkommande internationella kunskapstester.

Som underlag för kravet på betyg från fjärde klass hänvisar Björklund till den undersökning som alliansregeringen genomförde och som visar att vissa elever känner sig sporrade av betyg. Utredningen menar också att lärarna måste få sätta betyg för att veta vilka elever som halkar efter, hur nu någon lärare kan undgå att märka det även om de inte får sätta betyg.

Kanske en eller annan elev redan i fyran känner sig sporrad av bra betyg, men värre är det för de elever, ofta från arbetarklass med sämre stöd hemifrån, som tvärtom får sin många gånger bräckliga självbild bekräftad.

Hur skulle det vara att i stället ge extra stöd till dessa elever? Det stöd som gradvis försvunnit under alliansens tid vid makten, speciellt på de skolor som drivs av privata utförare.

I alla viktiga frågor när det gäller svensk skolas framtid – mer resurser för att skapa bra lärare, mindre klasser, att säkerställa att skattepengar till skolan också går till skolan och inte till privata riskkapitalbolag, och reformer för att över huvud taget göra skola och undervisning tillgänglig för alla – svarar alliansen med total tystnad.

Alliansens presentation av sina sju motioner visar att de fyra partierna fortfarande saknar skolpolitik.