Utgifterna för sjukförsäkringen för 2015 beräknas bli närmare tre miljarder kronor högre än i år. Det spår Försäkringskassan i sin senaste prognos. Anledningen är att sjukfallen beräknas bli både fler och längre och framförallt ökar antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Enligt Försäkringskassan saknas tydliga förklaringar till varför sjukskrivningar med psykiska diagnoser ökar.

Även assistansersättningen och föräldraförsäkringen fortsätter att öka. Statens utgifter för föräldraförsäkringen ökar på grund av att antalet barn har ökat men också på grund av en höjd ersättning per dag.

Fakta

Försäkringskassans prognos

• Sjukförsäkringen beräknas öka från nästan 78 miljarder kronor i år till 81 miljarder kronor nästa år. Prognosen höjs med sammanlagt 0,6 miljarder kronor för 2014 och 2,7 miljarder kronor för 2015.

• Föräldraförsäkringen beräknas öka från 37,5 miljarder i år till 39 miljarder kronor nästa år.

• Statlig assistansersättning beräknas öka från 23,5 miljarder kronor i år till 24,7 miljarder kronor nästa år.